APNIC là gì? Ý nghĩa của từ apnic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

APNIC là gì? Ý nghĩa của từ apnic

APNIC là gì ?

APNIC là “Asia-Pacific Network Information Centre” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APNIC

APNIC có nghĩa “Asia-Pacific Network Information Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á - Thái Bình Dương”.

APNIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APNIC là “Asia-Pacific Network Information Centre”.

Post Top Ad