VGG là gì? Ý nghĩa của từ vgg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

VGG là gì? Ý nghĩa của từ vgg

VGG là gì ?

VGG là “Visual Geometry Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VGG

VGG có nghĩa “Visual Geometry Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm Hình học Trực quan”.

VGG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VGG là “Visual Geometry Group”.

Một số kiểu VGG viết tắt khác:
+ Vaccination Guidelines Group: Nhóm Hướng dẫn Tiêm chủng.
+ Vaccinations Guidelines Group: Nhóm Hướng dẫn Tiêm chủng.
+ Vertical Groove Golf: Sân gôn rãnh dọc.
+ Venture Garden Group: Nhóm vườn mạo hiểm.

Post Top Ad