DXVA là gì? Ý nghĩa của từ dxva - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

DXVA là gì? Ý nghĩa của từ dxva

DXVA là gì ?

DXVA là “DirectX Video Acceleration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DXVA

DXVA có nghĩa “DirectX Video Acceleration”, dịch sang tiếng Việt là “Tăng tốc video DirectX”.

DXVA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DXVA là “DirectX Video Acceleration”.

Post Top Ad