UB là gì? Ý nghĩa của từ ub - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

UB là gì? Ý nghĩa của từ ub

UB là gì ?

UB là “Utilization Behavior” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UB

UB có nghĩa “Utilization Behavior”, dịch sang tiếng Việt là “Hành vi sử dụng”.

UB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UB là “Utilization Behavior”.

Một số kiểu UB viết tắt khác:
+ University at Buffalo: Đại học ở Buffalo.
+ University of Bridgeport: Đại học Bridgeport.
+ United Biscuits.
+ University of the Bahamas: Đại học Bahamas.
+ University of Bucharest: Đại học Bucharest.
+ Universal Beam: Chùm phổ quát.
+ University of Bohol: Đại học Bohol.
+ University of Burundi: Đại học Burundi.
+ Undefined Behavior: Hành vi không xác định.
+ Union Board: Ban công đoàn.
+ Uttar Bharat.
+ University of Balochistan: Đại học Balochistan.
+ University of Barcelona: Đại học Barcelona.
+ University of Baltimore: Đại học Baltimore.
+ United Breweries: Nhà máy bia United.
+ University of Buckingham: Đại học Buckingham.
+ University of Buea: Đại học Buea.
+ University of Bahrain: Đại học Bahrain.
+ UltraBoyz.
+ Urolithin B.
+ Unemployment Benefit: Trợ cấp thất nghiệp.
+ Urbe Bikini.
+ University of Batangas: Đại học Batangas.
+ University of Botswana: Đại học Botswana.
+ University of Baguio: Đại học Baguio.
+ Usage Based: Dựa trên cách sử dụng.
+ Upward Bound: Giới hạn hướng lên.
+ University of Bergen: Đại học Bergen.
+ Upper Bound: Giới hạn trên.
+ University of Bagamoyo: Đại học Bagamoyo.
+ University of Buffalo: Đại học Buffalo.
+ Ungermann-Bass.
+ Universal Brotherhood: Tình anh em phổ quát.
+ Ubiquitin.
+ University of Belgrano: Đại học Belgrano.
+ University of Bandundu: Đại học Bandundu.
+ Balearic Union: Công đoàn Balearic.

Post Top Ad