MIFT là gì? Ý nghĩa của từ mift - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

MIFT là gì? Ý nghĩa của từ mift

MIFT là gì ?

MIFT là “Microinjection Intra Fallopian Transfer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MIFT

MIFT có nghĩa “Microinjection Intra Fallopian Transfer”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêm vi trùng chuyển ống dẫn trứng”.

MIFT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MIFT là “Microinjection Intra Fallopian Transfer”.

Một số kiểu MIFT viết tắt khác:
+ Monsters Inc. Facilities Team: Nhóm Cơ sở vật chất Monsters Inc..

Post Top Ad