EBIS là gì? Ý nghĩa của từ ebis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

EBIS là gì? Ý nghĩa của từ ebis

EBIS là gì ?

EBIS là “Electron Beam Ion System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EBIS

EBIS có nghĩa “Electron Beam Ion System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống ion chùm tia điện tử”.

EBIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EBIS là “Electron Beam Ion System”.

Một số kiểu EBIS viết tắt khác:
+ Early Behavioral Interventions: Can thiệp hành vi sớm.
+ Electron Beam Ion Source: Nguồn ion chùm tia điện tử.
+ Evidence-Based Interventions: Các can thiệp dựa trên bằng chứng.

Post Top Ad