ZAL là gì? Ý nghĩa của từ zal - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

ZAL là gì? Ý nghĩa của từ zal

ZAL là gì ?

ZAL là “Zonal Auxiliary Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZAL

ZAL có nghĩa “Zonal Auxiliary Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ phụ trợ vùng”.

ZAL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZAL là “Zonal Auxiliary Language”.

Post Top Ad