EOE là gì? Ý nghĩa của từ eoe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

EOE là gì? Ý nghĩa của từ eoe

EOE là gì ?

EOE là “Equal Opportunity Employment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EOE

EOE có nghĩa “Equal Opportunity Employment”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ hội bình đẳng việc làm”.

EOE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EOE là “Equal Opportunity Employment”.

Một số kiểu EOE viết tắt khác:
+ Eosinophilic esophagitis: Viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan.
+ European Options Exchange: Sàn giao dịch quyền chọn châu Âu.
+ ESPN Original Entertainment: Giải trí nguyên bản ESPN.
+ East of England: Phía đông nước Anh.
+ Encyclopedia of Earth: Bách khoa toàn thư về Trái đất.
+ Educational Object Economy: Nền kinh tế đối tượng giáo dục.

Post Top Ad