GFS là gì? Ý nghĩa của từ gfs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

GFS là gì? Ý nghĩa của từ gfs

GFS là gì ?

GFS là “Global File System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GFS

GFS có nghĩa “Global File System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tệp toàn cầu”.

GFS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GFS là “Global File System”.

Một số kiểu GFS viết tắt khác:
+ Global Forecast System: Hệ thống Dự báo Toàn cầu.
+ Gordon Food Service: Dịch vụ ăn uống Gordon.
+ Government Flying Service: Dịch vụ bay của chính phủ.
+ Grounds For Sculpture: Cơ sở cho nghệ thuật điêu khắc.
+ Ghetto Film School: Trường điện ảnh Ghetto.
+ Google For Startups: Google dành cho người khởi nghiệp.
+ Germantown Friends School: Trường bạn bè Germantown.
+ Girls' Friendly Society: Hiệp hội thân thiện với trẻ em gái.
+ Global Financial System: Hệ thống tài chính toàn cầu.
+ Greenstone Financial Services: Dịch vụ tài chính Greenstone.
+ Gun Fire-control System: Hệ thống kiểm soát hỏa lực của súng.
+ Grandfather-Father-Son: Ông-Cha-Con.
+ Gunfire support: Hỗ trợ súng.
+ General Fleet Support: Hỗ trợ chung của Hạm đội.
+ Guggenheim Fund Solutions: Giải pháp quỹ Guggenheim.
+ Griffith Film School: Trường điện ảnh Griffith.
+ Ghana Football Society: Hiệp hội bóng đá Ghana.
+ Growth Factors: Yếu tố tăng trưởng.
+ Government Finance Statistics: Thống kê Tài chính Chính phủ.

Post Top Ad