IQC là gì? Ý nghĩa của từ iqc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

IQC là gì? Ý nghĩa của từ iqc

IQC là gì ?

IQC là “Internal Quality Control” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IQC

IQC có nghĩa “Internal Quality Control”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm soát chất lượng nội bộ”.

IQC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IQC là “Internal Quality Control”.

Một số kiểu IQC viết tắt khác:
+ Institute for Quantum Computing: Viện máy tính lượng tử.
+ Indefinite-Quantity Contractor: Nhà thầu số lượng không thời hạn.
+ International Quranic Center: Trung tâm Quranic quốc tế.

Post Top Ad