PTQ là gì? Ý nghĩa của từ ptq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

PTQ là gì? Ý nghĩa của từ ptq

PTQ là gì ?

PTQ là “Pre-Tournament Qualifier” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PTQ

PTQ có nghĩa “Pre-Tournament Qualifier”, dịch sang tiếng Việt là “Vòng loại trước giải đấu”.

PTQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTQ là “Pre-Tournament Qualifier”.

Một số kiểu PTQ viết tắt khác:
+ Petroleum Technology Quarterly: Công nghệ Dầu khí hàng quý.
+ Pro Tour Qualifiers: Vòng loại Pro Tour.

Post Top Ad