GFD là gì? Ý nghĩa của từ gfd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

GFD là gì? Ý nghĩa của từ gfd

GFD là gì ?

GFD là “Gluten-Free Diet” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GFD

GFD có nghĩa “Gluten-Free Diet”, dịch sang tiếng Việt là “Chế độ ăn kiêng không chứa gluten”.

GFD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GFD là “Gluten-Free Diet”.

Một số kiểu GFD viết tắt khác:
+ Greenwich Fire Department: Sở cứu hỏa Greenwich.
+ Geetha Film Distributors: Nhà phân phối phim Geetha.
+ Glendale Fire Department: Sở cứu hỏa Glendale.
+ Geophysical Fluid Dynamics: Động lực học chất lỏng địa vật lý.
+ General Film Distributors: Tổng đại lý phân phối phim.
+ Global Forum on Development: Diễn đàn toàn cầu về phát triển.
+ Gary Fire Department: Sở cứu hỏa Gary.
+ Good For Day: Tốt cho ngày.
+ Garfield Fire Department: Sở cứu hỏa Garfield.

Post Top Ad