CRNA là gì? Ý nghĩa của từ crna - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

CRNA là gì? Ý nghĩa của từ crna

CRNA là gì ?

CRNA là “Certified Registered Nurse Anesthetist” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRNA

CRNA có nghĩa “Certified Registered Nurse Anesthetist”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ gây mê y tá đã đăng ký được chứng nhận”.

CRNA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRNA là “Certified Registered Nurse Anesthetist”.

Một số kiểu CRNA viết tắt khác:
+ College of Registered Nurses of Alberta: Cao đẳng Y tá Đăng ký của Alberta.
+ Canadian Ranger National Authority: Cơ quan Kiểm lâm Canada.
+ Center for Resilient Networks and Applications: Trung tâm ứng dụng và mạng có khả năng phục hồi.
+ North American Regional Center: Trung tâm khu vực Bắc Mỹ.

Post Top Ad