SAMP là gì? Ý nghĩa của từ samp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

SAMP là gì? Ý nghĩa của từ samp

SAMP là gì ?

SAMP là “Security Attribute Modulation Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SAMP

SAMP có nghĩa “Security Attribute Modulation Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức điều chế thuộc tính bảo mật”.

SAMP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAMP là “Security Attribute Modulation Protocol”.

Một số kiểu SAMP viết tắt khác:
+ Sustainable Airport Master Plan: Quy hoạch tổng thể sân bay bền vững.
+ Small Arms Master Plan: Kế hoạch tổng thể về vũ khí nhỏ.
+ Southern African Migration Project: Dự án Di cư Nam Phi.
+ Southern African Migration Programme: Chương trình Di cư Nam Phi.
+ Stuntmen's Association of Motion Pictures: Hiệp hội diễn viên đóng thế các phim điện ảnh.
+ Single Acquisition Master Plan: Kế hoạch tổng thể chuyển đổi đơn lẻ.
+ South Asia Microform Project: Dự án Vi dạng Nam Á.
+ South Asia Materials Project: Dự án Vật liệu Nam Á.

Post Top Ad