F11 là gì? Ý nghĩa của từ f11 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

F11 là gì? Ý nghĩa của từ f11

F11 là gì ?

F11 là “Fonz-11” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ F11

F11 có nghĩa “Fonz-11”, dịch sang tiếng Việt là “Fonz Mười một”.

F11 là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng F11 là “Fonz-11”.

Một số kiểu F11 viết tắt khác:
+ Faculty of Applied Natural Sciences: Khoa Khoa học Tự nhiên Ứng dụng.

Post Top Ad