FIME là gì? Ý nghĩa của từ fime - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

FIME là gì? Ý nghĩa của từ fime

FIME là gì ?

FIME là “Federation of Industrial Manufacturing and Engineering Employees” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FIME

FIME có nghĩa “Federation of Industrial Manufacturing and Engineering Employees”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Công nhân Kỹ thuật và Sản xuất Công nghiệp”.

FIME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FIME là “Federation of Industrial Manufacturing and Engineering Employees”.

Một số kiểu FIME viết tắt khác:
+ Fellow of the North of England Institute of Mining and Mechanical Engineers: Thành viên của Viện Kỹ sư Cơ khí và Mỏ miền Bắc nước Anh.

Post Top Ad