CLAIM là gì? Ý nghĩa của từ claim - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

CLAIM là gì? Ý nghĩa của từ claim

CLAIM là gì ?

CLAIM là “Clarifying Law Around Insurance of Marijuana” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CLAIM

CLAIM có nghĩa “Clarifying Law Around Insurance of Marijuana”, dịch sang tiếng Việt là “Làm rõ luật xung quanh bảo hiểm cần sa”.

CLAIM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CLAIM là “Clarifying Law Around Insurance of Marijuana”.

Post Top Ad