AVT là gì? Ý nghĩa của từ avt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

AVT là gì? Ý nghĩa của từ avt

AVT là gì ?

AVT là “Air Vehicle Transporter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AVT

AVT có nghĩa “Air Vehicle Transporter”, dịch sang tiếng Việt là “Vận tải đường hàng không”.

AVT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AVT là “Air Vehicle Transporter”.

Một số kiểu AVT viết tắt khác:
+ Applied Vehicle Technology: Công nghệ xe ứng dụng.
+ Association of Victims of Terrorism: Hiệp hội nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố.
+ All-Volatile Treatment: Điều trị đa năng.
+ Arginine vasotocin.
+ Accelerated Video Transcoding: Chuyển mã video tăng tốc.
+ Advance Vehicle Technology: Công nghệ xe tiên tiến.
+ Audio Visual Theatre: Rạp hát âm thanh hình ảnh.
+ Audio and Visual Team: Nhóm âm thanh và hình ảnh.
+ Auditory-Verbal Therapy: Liệu pháp thính giác-bằng lời nói.
+ Athletics Vaal Triangle: Tam giác Vaal Điền kinh.
+ Audio Verbal Therapy: Trị liệu bằng lời nói bằng âm thanh.

Post Top Ad