SEAM là gì? Ý nghĩa của từ seam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

SEAM là gì? Ý nghĩa của từ seam

SEAM là gì ?

SEAM là “Security Expertise Assessment Measure” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SEAM

SEAM có nghĩa “Security Expertise Assessment Measure”, dịch sang tiếng Việt là “Biện pháp đánh giá chuyên môn bảo mật”.

SEAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SEAM là “Security Expertise Assessment Measure”.

Một số kiểu SEAM viết tắt khác:
+ South Eastern Applied Material: Vật liệu Ứng dụng Đông Nam Bộ.
+ Shanghai Eastern Aircraft Maintenance: Bảo trì máy bay phương Đông Thượng Hải.
+ Simple Extensible Abstract Machine: Máy trừu tượng mở rộng đơn giản.
+ Systemic Enterprise Architecture Methodology: Hệ thống phương pháp kiến trúc doanh nghiệp.
+ Shroud Exhibit And Museum: Bảo tàng và triển lãm Shroud.

Post Top Ad