NQN là gì? Ý nghĩa của từ nqn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

NQN là gì? Ý nghĩa của từ nqn

NQN là gì ?

NQN là “Newly Qualified Nanny” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NQN

NQN có nghĩa “Newly Qualified Nanny”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo mẫu mới đủ điều kiện”.

NQN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NQN là “Newly Qualified Nanny”.

Một số kiểu NQN viết tắt khác:
+ Nikkei Quick New: Nikkei nhanh mới.

Post Top Ad