SSME là gì? Ý nghĩa của từ ssme - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

SSME là gì? Ý nghĩa của từ ssme

SSME là gì ?

SSME là “Service Science, Management, and Engineering” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SSME

SSME có nghĩa “Service Science, Management, and Engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa học Dịch vụ, Quản lý và Kỹ thuật”.

SSME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SSME là “Service Science, Management, and Engineering”.

Một số kiểu SSME viết tắt khác:
+ Space Shuttle Main Engine: Động cơ chính của tàu con thoi.
+ Society for the Study of Medical Ethics: Hiệp hội Nghiên cứu Đạo đức Y tế.
+ Sulu Sulawesi Marine Ecoregion.

Post Top Ad