FSAI là gì? Ý nghĩa của từ fsai - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

FSAI là gì? Ý nghĩa của từ fsai

FSAI là gì ?

FSAI là “Food Safety Authority of Ireland” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FSAI

FSAI có nghĩa “Food Safety Authority of Ireland”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland”.

FSAI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FSAI là “Food Safety Authority of Ireland”.

Một số kiểu FSAI viết tắt khác:
+ Fire and Security Association of India: Hiệp hội An ninh và Phòng cháy chữa cháy của Ấn Độ.

Post Top Ad