BFD là gì? Ý nghĩa của từ bfd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

BFD là gì? Ý nghĩa của từ bfd

BFD là gì ?

BFD là “Bidirectional Forwarding Detection” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BFD

BFD có nghĩa “Bidirectional Forwarding Detection”, dịch sang tiếng Việt là “Phát hiện chuyển tiếp hai chiều”.

BFD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BFD là “Bidirectional Forwarding Detection”.

Một số kiểu BFD viết tắt khác:
+ Binary File Descriptor: Bộ mô tả tệp nhị phân.
+ Brooklyn Fire Department: Sở cứu hỏa Brooklyn.
+ Binary Format Description: Mô tả định dạng nhị phân.
+ Brownsburg Fire Department: Sở cứu hỏa Brownsburg.
+ Back-Face Deformation: Biến dạng mặt sau.
+ Brookline Fire Department: Sở cứu hỏa Brookline.
+ Boston Fire Department: Sở cứu hỏa Boston.
+ Bakersfield Fire Department: Sở cứu hỏa Bakersfield.
+ Bounded Factorization Domain: Miền thừa số hóa có giới hạn.
+ Berkeley Fire Department: Sở cứu hỏa Berkeley.
+ Best-Fit-Decreasing: Phù hợp nhất-Giảm.
+ Brea Fire Department: Sở cứu hỏa Brea.
+ Bayonne Fire Department: Sở cứu hỏa Bayonne.
+ Bergenfield Fire Department: Sở cứu hỏa Bergenfield.
+ Block Flow Diagrams: Sơ đồ dòng khối.

Post Top Ad