TGR là gì? Ý nghĩa của từ tgr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

TGR là gì? Ý nghĩa của từ tgr

TGR là gì ?

TGR là “Teton Gravity Research” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TGR

TGR có nghĩa “Teton Gravity Research”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu trọng lực Teton”.

TGR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TGR là “Teton Gravity Research”.

Một số kiểu TGR viết tắt khác:
+ Tasmanian Government Railways: Đường sắt Chính phủ Tasmania.
+ Thioredoxin Glutathione Reductase.
+ Transgender Resource: Tài nguyên chuyển giới.
+ Trinidad Government Rail: Đường sắt Chính phủ Trinidad.

Post Top Ad