GMAIL là gì? Ý nghĩa của từ gmail - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

GMAIL là gì? Ý nghĩa của từ gmail

GMAIL là gì ?

GMAIL là “Google Mail” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GMAIL

GMAIL có nghĩa “Google Mail”, dịch sang tiếng Việt là “Thư Google”.

GMAIL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GMAIL là “Google Mail”.

Post Top Ad