GNAA là gì? Ý nghĩa của từ gnaa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

GNAA là gì? Ý nghĩa của từ gnaa

GNAA là gì ?

GNAA là “Gridless Narrow-Angle Astrometry” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GNAA

GNAA có nghĩa “Gridless Narrow-Angle Astrometry”, dịch sang tiếng Việt là “Phép đo góc hẹp không lưới”.

GNAA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GNAA là “Gridless Narrow-Angle Astrometry”.

Một số kiểu GNAA viết tắt khác:
+ Gay Nigger Association of America: Hiệp hội người đồng tính nam của Mỹ.
+ Guilford Native American Association: Hiệp hội người Mỹ bản địa Guilford.
+ Great North Air Ambulance: Xe cứu thương Great North Air.

Post Top Ad