MUG là gì? Ý nghĩa của từ mug - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

MUG là gì? Ý nghĩa của từ mug

MUG là gì ?

MUG là “Macintosh User Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MUG

MUG có nghĩa “Macintosh User Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm người dùng Macintosh”.

MUG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MUG là “Macintosh User Group”.

Một số kiểu MUG viết tắt khác:
+ More Uncommon Grounds: Thêm các Căn cứ Không phổ biến.
+ Medical University of Gdańsk: Đại học Y Gdańsk.
+ Mariner Under Guidance: Mariner theo hướng dẫn.
+ Mini Underwater Glider: Tàu lượn nhỏ dưới nước.
+ Male Uprising Guernsey.
+ Milwaukee Urban Gardens: Vườn đô thị Milwaukee.
+ Minolta User Group: Nhóm người dùng Minolta.

Post Top Ad