GNN là gì? Ý nghĩa của từ gnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

GNN là gì? Ý nghĩa của từ gnn

GNN là gì ?

GNN là “Global Network Navigator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GNN

GNN có nghĩa “Global Network Navigator”, dịch sang tiếng Việt là “Điều hướng mạng toàn cầu”.

GNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GNN là “Global Network Navigator”.

Một số kiểu GNN viết tắt khác:
+ Graph Neural Network: Mạng Neural Đồ thị.
+ Ghaziabad Nagar Nigam.
+ Guam News Network: Mạng tin tức Guam.
+ Global Nearest Neighbor: Láng giềng gần nhất toàn cầu.
+ Geo News Network: Mạng tin tức địa lý.
+ Gada News Network: Mạng tin tức Gada.
+ Global News Network: Mạng tin tức toàn cầu.
+ Genome News Network: Mạng tin tức bộ gen.
+ Global News Net: Mạng tin tức toàn cầu.
+ Goa News Network: Mạng tin tức Goa.

Post Top Ad