GOAL là gì? Ý nghĩa của từ goal - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

GOAL là gì? Ý nghĩa của từ goal

GOAL là gì ?

GOAL là “Game Oriented Assembly Lisp” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GOAL

GOAL có nghĩa “Game Oriented Assembly Lisp”, dịch sang tiếng Việt là “Danh sách lắp ráp định hướng trò chơi”.

GOAL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GOAL là “Game Oriented Assembly Lisp”.

Post Top Ad