MINT là gì? Ý nghĩa của từ mint - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

MINT là gì? Ý nghĩa của từ mint

MINT là gì ?

MINT là “Malaysia Institute of Nuclear Technology Research” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MINT

MINT có nghĩa “Malaysia Institute of Nuclear Technology Research”, dịch sang tiếng Việt là “Viện nghiên cứu công nghệ hạt nhân Malaysia”.

MINT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MINT là “Malaysia Institute of Nuclear Technology Research”.

Một số kiểu MINT viết tắt khác:
+ Minor International: Quốc tế nhỏ.
+ Mental Health Interventions and Technology: Công nghệ và can thiệp sức khỏe tâm thần.
+ Molecular Interaction Database: Cơ sở dữ liệu tương tác phân tử.

Post Top Ad