GRIF là gì? Ý nghĩa của từ grif - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

GRIF là gì? Ý nghĩa của từ grif

GRIF là gì ?

GRIF là “Guyana REDD+ Investment Fund” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GRIF

GRIF có nghĩa “Guyana REDD+ Investment Fund”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ đầu tư Guyana REDD +”.

GRIF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GRIF là “Guyana REDD+ Investment Fund”.

Một số kiểu GRIF viết tắt khác:
+ Groupe de Recherche et d'Information Feministes: Nhóm nghiên cứu và thông tin nữ quyền.
+ Groupe de Reflexion Internet du Futur.

Post Top Ad