AVG là gì? Ý nghĩa của từ avg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

AVG là gì? Ý nghĩa của từ avg

AVG là gì ?

AVG là “Average” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AVG

AVG có nghĩa “Average”, dịch sang tiếng Việt là “Trung bình”.

AVG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng AVG là “Average”.

Một số kiểu AVG viết tắt khác:
+ American Volunteer Group: Nhóm tình nguyện viên Hoa Kỳ.
+ Asia Venture Group: Tập đoàn Liên doanh Châu Á.
+ Anti-Virus Guard: Bảo vệ chống vi-rút.
+ Aminoethoxyvinylglycine.
+ Albtal-Verkehrs-Gesellschaft.
+ Arteriovenous graft: Ghép động mạch.
+ Anti-Virulence Genes: Gien chống đầy hơi.
+ Analog Vector Generator: Máy phát vector tương tự.

Post Top Ad