3GPP là gì? Ý nghĩa của từ 3gpp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

3GPP là gì? Ý nghĩa của từ 3gpp

3GPP là gì ?

3GPP là “Third Generation Partnership Project” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 3GPP

3GPP có nghĩa “Third Generation Partnership Project”, dịch sang tiếng Việt là “Dự án hợp tác thế hệ thứ ba”.

3GPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng 3GPP là “Third Generation Partnership Project”.

Một số kiểu 3GPP viết tắt khác:
+ 3rd Generation Partnership Project: Dự án hợp tác thế hệ thứ 3.

Post Top Ad