TUGV là gì? Ý nghĩa của từ tugv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

TUGV là gì? Ý nghĩa của từ tugv

TUGV là gì ?

TUGV là “Tactical Unmanned Ground Vehicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TUGV

TUGV có nghĩa “Tactical Unmanned Ground Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Phương tiện mặt đất không người lái chiến thuật”.

TUGV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TUGV là “Tactical Unmanned Ground Vehicle”.

Một số kiểu TUGV viết tắt khác:
+ Teleoperated UGV: UGV điều khiển từ xa.

Post Top Ad