VIO là gì? Ý nghĩa của từ vio - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

VIO là gì? Ý nghĩa của từ vio

VIO là gì ?

VIO là “Vehicles In Operation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VIO

VIO có nghĩa “Vehicles In Operation”, dịch sang tiếng Việt là “Phương tiện đang hoạt động”.

VIO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VIO là “Vehicles In Operation”.

Một số kiểu VIO viết tắt khác:
+ Venezuela Information Office: Văn phòng thông tin Venezuela.
+ Visual Inertial Odometry: Phép đo tỷ lệ quán tính trực quan.
+ Virtual I/O: I / O ảo.
+ Vehicle Inspection Officer: Cán bộ kiểm tra xe.
+ VMware Integrated OpenStack: OpenStack tích hợp VMware.

Post Top Ad