SCAM là gì? Ý nghĩa của từ scam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

SCAM là gì? Ý nghĩa của từ scam

SCAM là gì ?

SCAM là “Source Code Analysis and Manipulation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCAM

SCAM có nghĩa “Source Code Analysis and Manipulation”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích và thao tác mã nguồn”.

SCAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCAM là “Source Code Analysis and Manipulation”.

Một số kiểu SCAM viết tắt khác:
+ Superconducting CAMera: CAMera siêu dẫn.
+ Scientific Certainty Argumentation Method: Phương pháp Lập luận Độ chắc chắn Khoa học.

Post Top Ad