VVC là gì? Ý nghĩa của từ vvc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

VVC là gì? Ý nghĩa của từ vvc

VVC là gì ?

VVC là “Versatile Video Coding” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VVC

VVC có nghĩa “Versatile Video Coding”, dịch sang tiếng Việt là “Mã hóa video đa năng”.

VVC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VVC là “Versatile Video Coding”.

Một số kiểu VVC viết tắt khác:
+ Vacuum Vapor Compression: Nén hơi chân không.
+ Vulvovaginal candidiasis: Nhiễm nấm Candida âm đạo.
+ Vertex Venture Capital: Đầu tư mạo hiểm Vertex.
+ Vaesrader Voetbal Club.

Post Top Ad