UAAG là gì? Ý nghĩa của từ uaag - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

UAAG là gì? Ý nghĩa của từ uaag

UAAG là gì ?

UAAG là “User Agent Accessibility Guidelines” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UAAG

UAAG có nghĩa “User Agent Accessibility Guidelines”, dịch sang tiếng Việt là “Nguyên tắc về khả năng tiếp cận tác nhân người dùng”.

UAAG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UAAG là “User Agent Accessibility Guidelines”.

Post Top Ad