GRO là gì? Ý nghĩa của từ gro - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

GRO là gì? Ý nghĩa của từ gro

GRO là gì ?

GRO là “Government Representative Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GRO

GRO có nghĩa “Government Representative Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng đại diện chính phủ”.

GRO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GRO là “Government Representative Office”.

Một số kiểu GRO viết tắt khác:
+ General Register Office: Văn phòng Đăng ký Tổng hợp.
+ Gamma Ray Observatory: Đài quan sát tia gamma.
+ Goldsmiths Research Online: Nghiên cứu thợ kim hoàn trực tuyến.
+ General Registry Office: Văn phòng đăng ký chung.
+ Guest Relations Officer: Cán bộ quan hệ khách hàng.
+ Greenhouse Roof Operation: Hoạt động trên mái nhà kính.
+ Generic Receive Offload: Giảm tải nhận chung.
+ Genomically Recoded Organism: Sinh vật được giải mã bộ gen.
+ Groote.
+ Greater Rockwell Organization: Tổ chức Greater Rockwell.
+ Government Relations Office: Văn phòng Quan hệ Chính phủ.
+ General Returning Officer: Tổng trở lại nhân viên.
+ Growth-Regulated Oncogene: Gen sinh ung thư được điều chỉnh tăng trưởng.
+ Grandparents Rights Organization: Tổ chức Quyền của Ông bà.
+ General Records Office: Văn phòng Hồ sơ chung.

Post Top Ad