DPIN là gì? Ý nghĩa của từ dpin - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

DPIN là gì? Ý nghĩa của từ dpin

DPIN là gì ?

DPIN là “Designated Partners Identification Number” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DPIN

DPIN có nghĩa “Designated Partners Identification Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số nhận dạng đối tác được chỉ định”.

DPIN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DPIN là “Designated Partners Identification Number”.

Post Top Ad