HUH là gì? Ý nghĩa của từ huh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

HUH là gì? Ý nghĩa của từ huh

HUH là gì ?

HUH là “Howard University Hospital” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HUH

HUH có nghĩa “Howard University Hospital”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viện đại học Howard”.

HUH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HUH là “Howard University Hospital”.

Một số kiểu HUH viết tắt khác:
+ Harvard University Herbarium: Công viên thảo mộc của Đại học Harvard.

Post Top Ad