FBU là gì? Ý nghĩa của từ fbu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

FBU là gì? Ý nghĩa của từ fbu

FBU là gì ?

FBU là “Feedback Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FBU

FBU có nghĩa “Feedback Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị phản hồi”.

FBU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FBU là “Feedback Unit”.

Một số kiểu FBU viết tắt khác:
+ Fire Brigades Union: Liên đoàn cứu hỏa.
+ Fyns Boldspil-Union.
+ Fire Brigade Union: Công đoàn đội cứu hỏa.

Post Top Ad