RHF là gì? Ý nghĩa của từ rhf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

RHF là gì? Ý nghĩa của từ rhf

RHF là gì ?

RHF là “Reliance Home Finance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RHF

RHF có nghĩa “Reliance Home Finance”, dịch sang tiếng Việt là “Tài chính gia đình phụ thuộc”.

RHF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RHF là “Reliance Home Finance”.

Một số kiểu RHF viết tắt khác:
+ Restricted Hartree–Fock: Hartree-Fock bị hạn chế.
+ Romanian Handball Federation: Liên đoàn bóng ném Romania.

Post Top Ad