YYY là gì? Ý nghĩa của từ yyy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

YYY là gì? Ý nghĩa của từ yyy

YYY là gì ?

YYY là “Year Year Year” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YYY

YYY có nghĩa “Year Year Year”, dịch sang tiếng Việt là “Năm Năm Năm”.

YYY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YYY là “Year Year Year”.

Post Top Ad