LGL là gì? Ý nghĩa của từ lgl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

LGL là gì? Ý nghĩa của từ lgl

LGL là gì ?

LGL là “Lown–Ganong–Levine syndrome” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LGL

LGL có nghĩa “Lown–Ganong–Levine syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng Lown – Ganong – Levine”.

LGL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LGL là “Lown–Ganong–Levine syndrome”.

Một số kiểu LGL viết tắt khác:
+ Ladies Gridiron League: Giải đấu Gridiron Nữ.
+ Lithuanian Gay League: Liên đoàn đồng tính Lithuania.
+ Large Granular Lymphocytes: Tế bào bạch huyết dạng hạt lớn.

Post Top Ad