3DS là gì? Ý nghĩa của từ 3ds - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

3DS là gì? Ý nghĩa của từ 3ds

3DS là gì ?

3DS là “3D Studio” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 3DS

3DS có nghĩa “3D Studio”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thu 3D”.

3DS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng 3DS là “3D Studio”.

Post Top Ad