SCOM là gì? Ý nghĩa của từ scom - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

SCOM là gì? Ý nghĩa của từ scom

SCOM là gì ?

SCOM là “System Center Operations Manager” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCOM

SCOM có nghĩa “System Center Operations Manager”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc Điều hành Trung tâm Hệ thống”.

SCOM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCOM là “System Center Operations Manager”.

Một số kiểu SCOM viết tắt khác:
+ School of Communication: Trường truyền thông.
+ Support Command: Lệnh hỗ trợ.
+ Southern College of Osteopathic Medicine: Cao đẳng Y học nắn xương khớp miền Nam.
+ Scanning Confocal Optical Microscopy: Quét kính hiển vi quang học đồng bộ.
+ Special Communications Organization: Tổ chức Truyền thông Đặc biệt.
+ Science Committee: Ủy ban Khoa học.

Post Top Ad