VHT là gì? Ý nghĩa của từ vht - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

VHT là gì? Ý nghĩa của từ vht

VHT là gì ?

VHT là “Very High Throughput” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VHT

VHT có nghĩa “Very High Throughput”, dịch sang tiếng Việt là “Thông lượng rất cao”.

VHT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VHT là “Very High Throughput”.

Một số kiểu VHT viết tắt khác:
+ Volkswagen High Torque: Mô-men xoắn cao Volkswagen.
+ Vapor Hydration Testing: Thử nghiệm hydrat hóa hơi.
+ Verkehrsverband Hochtaunus.
+ Virtual Hold Technology: Công nghệ giữ ảo.
+ Voice of Hope Trust: Tiếng nói của Niềm tin Hy vọng.

Post Top Ad