IBEP là gì? Ý nghĩa của từ ibep - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

IBEP là gì? Ý nghĩa của từ ibep

IBEP là gì ?

IBEP là “Brazilian Institute of Pedagogical Issues” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IBEP

IBEP có nghĩa “Brazilian Institute of Pedagogical Issues”, dịch sang tiếng Việt là “Viện các vấn đề sư phạm Brazil”.

IBEP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IBEP là “Brazilian Institute of Pedagogical Issues”.

Post Top Ad