PRNT là gì? Ý nghĩa của từ prnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

PRNT là gì? Ý nghĩa của từ prnt

PRNT là gì ?

PRNT là “Plaque Reduction Neutralization Test” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PRNT

PRNT có nghĩa “Plaque Reduction Neutralization Test”, dịch sang tiếng Việt là “Thử nghiệm trung hòa giảm mảng bám”.

PRNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PRNT là “Plaque Reduction Neutralization Test”.

Post Top Ad